Witamy na stronie OSP Przywidz

Organizacja Pożytku Publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu powstała w 1950 roku na wniosek Gminnej Rady Narodowej w Przywidzu. Pierwszym naczelnikiem został Ignacy Olszewski. W 1991 roku OSP w Przywidzu została zarejestrował w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Od 2004 roku jednostka przywidzka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod nr 0000202305. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

31 marca 2015 roku godz.18:00 Walne zebranie sprawozdawcze.


W dniu 21 stycznia 2015 roku w Kielcach członkowie OSP odebrali nowy średni samochód pożarniczy dla swojej jednostki.


© 2014 - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu. Wypełniając swoje deklaracje PIT programem PITy TaxMachine 2014/2015 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.