Witamy na stronie OSP Przywidz

Organizacja Pożytku Publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu powstała w 1950 roku na wniosek Gminnej Rady Narodowej w Przywidzu. Pierwszym naczelnikiem został Ignacy Olszewski. W 1991 roku OSP w Przywidzu została zarejestrował w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Od 2004 roku jednostka przywidzka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod nr 0000202305. Posiada status organizacji pożytku publicznego.


2 maja 2015 roku - obchody 65-lecia OSP w Przywidzu.


© 2015 - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu. Wypełniając swoje deklaracje PIT programem PITy TaxMachine 2015/2016 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.